Back to Top

ZEZWOLENIA / CERTYFIKATY

Posiadamy zezwolenie w formie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zbieranie odpadów o następujących kodach:  

 

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 02 01 10 odpady metalowe
2 07 02 13 odpady tworzyw sztucznych
3 07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
4 12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów
5 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
6 12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
7 12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych
8 12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
9 15 01 01 opakowania z papieru i tektury
10 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
11 15 01 04 opakowania z metali
12 16 01 17 metale żelazne
13 16 01 18 metale nieżelazne
14 16 01 19 tworzywa sztuczne
15 16 01 20 szkło
16 17 02 02 szkło
17 17 02 03 tworzywa sztuczne
18 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
19 17 04 02 aluminium
20 17 04 03 ołów
21 17 04 04 cynk
22 17 04 05 żelazo i stal
23 17 04 06 cyna
24 17 04 07 mieszaniny metali
25 17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10
26 19 12 01 papier i tektura
27 19 12 02 metale żelazne
28 19 12 03 metale nieżelazne
29 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma
30 19 12 05 szkło
31 20 01 01 papier i tektura
32 20 01 02 szkło
33 20 01 39 tworzywa sztuczne
34 20 01 40 metale

PARTNERZY

bootom
recyclers