Back to Top

ZEZWOLENIA

Posiadamy zezwolenie w formie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zbieranie odpadów o następujących kodach:  

 

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 02 01 10 odpady metalowe
2 07 02 13 odpady tworzyw sztucznych
3 07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
4 12 01 01 odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów
5 07 02 99 inne niewymienione odpady
6 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
7 12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
8 12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych
9 12 01 05 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
10 12 01 99 inne niewymienione odpady
11 15 01 01 opakowania z papieru i tektury
12 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
13 15 01 04 opakowania z metali
14 16 01 17 metale żelazne
15 16 01 18 metale nieżelazne
16 16 01 19 tworzywa sztuczne
17 16 01 20 szkło
18 17 02 02 szkło
19 17 02 03 tworzywa sztuczne
20 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz
21 17 04 02 aluminium
22 17 04 03 ołów
23 17 04 04 cynk
24 17 04 05 żelazo i stal
25 17 04 06 cyna
26 17 04 07 mieszaniny metali
27 17 04 11 kable i inne niż wymienione w 17 04 10
28 19 12 01 papier i tektura
29 19 12 02 metale żelazne
30 19 12 03 metale nieżelazne
31 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma
32 19 12 05 szkło
33 20 01 01 papier i tektura
34 20 01 02 szkło
35 20 01 39 tworzywa sztuczne
36 20 01 40 metale