Back to Top

ZEZWOLENIA

Pokaż tabelę

Posiadamy zezwolenie w formie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego na przetwarzanie i zbieranie odpadów o następujących kodach:

Tabela nr 1. Odpady przeznaczone do przetwarzania

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 07 02 13 odpady tworzyw sztucznych
2 07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
3 07 02 99

inne niewymienione odpady

4 12 01 05

odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

5 12 01 99

inne niewymienione odpady

6 15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

7 16 01 19

tworzywa sztuczne

8 17 02 03

tworzywa sztuczne

9 17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

10 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma

11 20 01 39

tworzywa sztuczne

12 20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Tabela nr 2. Odpady przeznaczone do zbierania

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 07 02 13 odpady tworzyw sztucznych
2 07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
3 07 02 99

inne niewymienione odpady

4 12 01 05

odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

5 12 01 99

inne niewymienione odpady

6 15 01 01

opakowania z paieru i tektury

7 15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

8 15 01 03

opakowania z drewna

9 16 01 19

tworzywa sztuczne

10 17 02 03

tworzywa sztuczne

11 17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

12 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma

13 20 01 39

tworzywa sztuczne