Back to Top

EKO jest OK – recykling PVC

Tworzywa sztuczne dają możliwość powtórnego użycia i nie możemy dopuszczać do tego,aby znikały bezpowrotnie na wysypiskach śmieci! PVC to materiał doskonale nadający się do kilkukrotnego odzysku.

 

 

Redukujemy ślad węglowy

Wniosek dla producentów i użytkowników PVC nasuwa się zatem sam – dzięki właściwej gospodarce odpadami nie tylko zmniejszymy udział PVC na składowiskach śmieci na całym świecie, ale zredukujemy także ślad węglowy, jaki eko_firstpozostawiamy w atmosferze przy produkcji polichlorku winylu. Wartości emisji CO2 do atmosfery podczas produkcji PVC są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do emisji dwutlenku węgla, powstałych podczas mielenia PVC czy jego regranulacji. Należy zatem przyjąć, że poddawanie odzyskowi odpadów powstałych przy produkcji między innymi profili okiennych z PVC działa w pozytywny sposób na ochronę środowiska w dwójnasób: nie zwiększa my ilości odpadów na wysypiskach i redukujemy emisję CO2.

Kierunek: granulat

Co zatem może zrobić producent profili okiennych z PVC, aby chronić Ziemię? Przede wszystkim wybrać dobrego recyklera, czyli firmę, która odbiera odpady poprodukcyjne i przetwarza je na wysokogatunkowe przemiały oraz regranulaty. W przypadku PVC i jego właściwego procesu odzysku nie ma możliwości, aby tworzywo straciło swoje cechy jakościowe. Odpowiedni proces mielenia, oczyszczania z gumy, piasku czy metali żelaznych i nieżelaznych pozwala na uzyskanie produktu z recyklingu w oryginalnej jakości. Jednym z najważniejszych drogowskazów, jakimi kierują się aktualnie firmy na całym świecie kreując swoją politykę, jest ekologia. Aspekty ochrony środowiska stały się tak ważne, że nie sposób nie uwzględniać ich w każdej dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw. Zasady te wdraża się w biurach, działach produkcyjnych, przy segregacji odpadów czy w transporcie. Kwestie te są szczególnie delikatne wśród tych firm produkcyjnych, które przy wytwarzaniu swoich produktów sięgają po ropę naftową, której zasoby wciąż maleją.

Trzecim co do wielkości sektorem rynku tworzyw sztucznych jest PVC używane przede wszystkim w budownictwie, czyli gałęzi przemysłu zajmującej drugie miejsce wśród użytkowników wszystkich tworzyw.

To właśnie w tym sektorze znajdują się producenci profili okiennych z PVC, między innymi Aluplast. Wbrew powszechnej opinii, tworzywa sztuczne – o ile rozważnie się nimi zarządza – nie stanowią czynnika krytycznego dla zanieczyszczenia naszej planety. Największe zmartwienia przysparzają ekologom odpady z tworzyw sztucznych już zalegające na wysypiskach, a nie te, które pozostają w użyciu.

Jak wybrać dobrego recyklera?

Aby jednak cały proces odzysku cennego PVC przebiegał we właściwy, przyjazny środowisku sposób, należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

 

eko_sc-710pxx359

 

1.Recykler musi mieć wszystkie potrzebne zezwolenia środowiskowe na odbiór i przerób odpadów PVC, ponieważ tylko to gwarantuje, że wszelkie procesy związane z odbiorem i recyklingiem PVC będą odbywały się zgodnie z wszelkimi regułami dotyczącymi ochrony środowiska.

 

2.Powinien wystawiać karty przekazania odpadu bezpośrednio po odbiorze u klientów, co daje im gwarancję tego, że ich odpady rzeczywiście trafi ają do powtórnego obiegu.

 

3.Ważna jest jakość jego obsługi:

  • ważne, żeby kosze na odpady były identyczne i znakowane, co decyduje o łatwości ustalenia średniej wagi takich koszy (często recyklerzy dowożą różne kosze, a wagę podają dla najmniejszego z nich),
  • składane kosze są wygodne w magazynowaniu i operowaniu na produkcji – jeśli można je piętrować zabiorą mniej miejsca na placu, co przekłada się na lepszą ergonomikę pracy i niższe koszty transportu oraz bardziej ekologiczne rozwiązania transportowe,
  • odbiór wiórów – są one zwykle kosztem recyklera i najczęściej znajdują się poza jego zainteresowaniem, jednak dobra fi rma nie dość, że je zabierze, to jeszcze dostarczy specjalne worki pasujące na odciągi, a w konsekwencji wykorzysta je do dalszego odzysku PVC.
  •  

4.Listwa podparapetowa – część odbiorców odpadów dostarcza w rozliczeniu listwę podparapetową. Jest to wyjątkowo wygodne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie.

 

5.Duży może więcej – część recyklerów działa sezonowo lub na zlecenie. Duże fi rmy działają na terenie całego kraju i o każdej porze roku, gwarantując odbiór w niemalże każdych warunkach. Dodatkowo mają w ofercie usługi dodatkowe, jak przygotowanie raportów do marszałka województwa lub umowy regulujące co miesiąc ceny odpadów.

 

Praktyka

Firma Aluplast może poszczycić się tym, że odpady poprodukcyjne powstałe w naszych fabrykach są od bierane, przerabiane i powtórnie przez nas używane. Każdy, kto z nami współpracuje, przyczynia się do ochrony środowiska – także końcowi klienci, którzy kupują gotowe produkty w salonach okiennych. Każdy, kto zdecyduje się na nasze okna, może mieć świadomość tego, że razem z nami dba o środowisko.

 

Obowiązki wytwórcy odpadów poprodukcyjnych

Każdy z producentów stolarki okiennej z PVC musi być świadomy obowiązków, jakie ciążą na nim jako na wytwórcy odpadów poprodukcyjnych. Wiedzę tą posiadają wszyscy producenci pracujący na systemie aluplast.

Do najważniejszych czynników, zgodnych z obowiązującą Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 roku (Dz. U. poz. 21), jakimi powinien kierować się świadomy ochrony środowiska producent, należą:

  • Zrównoważone i zgodne z prawem gospodarowanie odpadami – to na nas leży w pierwszej linii odpowiedzialność, czy odpady trafi ą na wysypisko, czy do odpowiednich fi rm przetwarzających odpady, posiadających właściwe do tego uprawnienia.
  • Zapewnienie właściwego obiegu odpadów, udokumentowanego w sposób systematyczny i należyty co do ich rodzaju oraz ilości

Za zaniechanie tych działań mogą zostać nałożone wysokie kary pieniężne, m.in za brak sprawozdawczości, brak ewidencji odpadów czy oddawanie odpadów podmiotom nie posiadającym odpowiednich zezwoleń na transport, nawet do wysokości 10 000 złotych!

Pamiętajmy, że właściwa gospodarka odpadami poprodukcyjnymi to nie tylko ochrona środowiska, ale także ogromne oszczędności na odzyskanym surowcu.


Wstecz