Back to Top

Konkurs Plastyczny na Firmową Kartkę Świąteczną

Na przełomie listopada i grudnia odbył się konkurs plastyczny na Firmową Kartkę Świąteczną. Do udziału w nim zaprosiliśmy dzieci pracowników w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 7 oraz dzieci w wieku 8 – 13 lat. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką – wyklejanka, rysunek, malunek z użyciem firmowego logo. Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.

Konkurs Plastyczny na Firmową Kartkę Świąteczną

W konkursie wzięło udział 41 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Zgłoszone prace zostały wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie projekty kartek wzbudziły nasz zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne ponieważ każda z prac była wyjątkowa, jury zdecydowało się nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni a nagrodą główną w każdej z kategorii wiekowych był tablet.

Poniżej prezentujemy galerię zwycięskich prac:

Miejsce I w kategorii do lat 7
Miejsce I w kategorii do lat 7
Miejsce II w kategorii do lat 7
Miejsce II w kategorii do lat 7
Miejsce III w kategorii do lat 7
Miejsce III w kategorii do lat 7

 

Miejsce I w kategorii 8 - 13 lat
Miejsce I w kategorii 8 – 13 lat

Miejsce II w kategorii 8 - 13 lat
Miejsce II w kategorii 8 – 13 lat

Miejsce III w kategorii 8 - 13 lat

Miejsce III w kategorii 8 – 13 lat

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Wstecz