Back to Top

Metal-Plast –nowa decyzja i nowe możliwości

Jeszcze tego lata otrzymaliśmy nowe zezwolenie z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów. Uzyskanie zgody to nie tylko potwierdzenie, że Metal-Plast spełnia najwyższe standardy. Nowa decyzja otwiera również nowe możliwości i kierunki rozwoju firmy.

Zgodnie z wymogami ustawodawcy wszystkie decyzje dotyczące przetwarzania, transportu i zbierania odpadów wydane przed rokiem 2017 musiały zostać odnowione. W ciągu ostatnich tygodni zakończyliśmy długi proces uzyskania nowego pozwolenia. Szczegółowe kontrole poprzedzające wydanie zgody dotyczyły m.in. takich obszarów, jak warunki przechowywania odpadów i ochrona przeciwpożarowa. Nowa decyzja potwierdziła, że Metal-Plast spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące magazynowania odpadów oraz ochrony przeciwpożarowej. W wyniku zakończonej kontroli nie tylko udało nam się utrzymać dotychczasowe pozwolenia ale także rozszerzyć zakres uprawnień do prowadzenia działalności.

Metal-Plast –nowa decyzja i nowe możliwości
 
Pierwsza zmiana związana z przyznaniem nowego pozwolenia dotyczy zwiększenia limitów odpadów zarówno w zakresie transportu przetwarzania, jak i zbierania odpadów . To dla nas i naszych klientów bardzo dobra wiadomość biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie surowcem wytwarzanym w pełni ekologicznym procesie recyklingu.
 
Jeszcze ważniejsza zmiana dotyczy możliwości przetwarzania odpadów przez firmę Metal-Plast z nowych źródeł oznaczonych kodem 17 09 04 oraz 20 03 99. W dużym uproszczeniu oznacza to możliwość pozyskiwania odpadu starych okien PVC z budowy, remontów i demontażu obiektów budowalnych.

Metal-Plast –nowa decyzja i nowe możliwości
 
Dla firmy Metal-Plast otwiera to zupełnie nowe możliwości rozwoju, a dla środowiska oznacza mniej zużytej stolarki otworowej krążącej w ekosystemie. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że miejsce zużytych okien to nie składowisko odpadów i z powodzeniem mogą zostać ponownie wykorzystane.

 
Już teraz firma jest gotowa do obsługi nowego rodzaju odpadu jakim są okna z demontażu . Jednocześnie planowane są akcje informacyjne, których celem będzie zwiększanie świadomości wśród inwestorów indywidualnych oraz firm budowalnych i montażowych jak duży wpływ na środowisko może mieć właściwe zarządzanie zużytą stolarką otworową.
 
Świeżo uzyskane pozwolenie pozwoli Metal-Plast w jeszcze większym stopniu realizować misję firmy, którą od początku była redukcja szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. To także potwierdzenie, że firma działa zgodnie z najwyższymi standardami i gwarantuje najwyższy poziom serwisu swoim klientom.

Metal-Plast –nowa decyzja i nowe możliwości


Wstecz