Back to Top

Umowa KI – rynkowa cena odpadu przez cały rok

Stabilność biznesu pozwalająca na rozwój i długoletni sukces na rynku jest celem każdego przedsiębiorcy.

Firma Metal-Plast opierając się na ponad 20-letnim doświadczeniu i współpracy z ponad 700 firmami w kraju i za granicą, oprócz skutecznego systemu zarządzania realizacją zleceń w zakresie odbioru odpadów, na który składają się terminowe odbiory oraz posiadanie w stałym obrocie 20 000 koszy i 160 wielkogabarytowych kontenerów, opracowała również bardzo przejrzysty i korzystny dla swoich klientów sposób ustalania cen odpadu.

Jak to wygląda w praktyce?

Stabilność ceny odpadów w Metal-Plast jest gwarantowana przez umowę KI. Stawki są aktualizowane raz w miesiącu w oparciu o zmiany ceny DRY-BLEND –oryginalnej mieszanki, pobierane z Kunststoff Index, który odzwierciedla stawki rynkowe za tworzywa sztuczne, w tym PVC-U.

W chwili podpisywania umowy strony ustalają ceny na poszczególne rodzaje odpadów PVC  na podstawie   aktualnej ceny PVC-U z indeksu Kunstoff.  Cena odpadu jest przeliczana co miesiąc  uwzględniając wzrost i spadek procentowy ceny  PVC-U z indeksu i przesyłana drogą elektroniczną do klienta. 

Metal-Plast poprzez umowę KI   zapewnia rynkową  cenę odpadu przez cały okres współpracy, co gwarantuje naszym klientom stabilność ceny zarówno w okresach zmniejszonego, jak i zwiększonego popytu na odpady PVC. W dodatku takie rozwiązanie eliminuje potrzeby systematycznego wprowadzania zmian ceny w warunkach obowiązującej umowy.

Te wszystkie aspekty pozwalają z kolei na budowanie długotrwałych relacji partnerskich opartych na zaufaniu.

 


Wstecz