Back to Top

MIELENIE ODPADÓW

Możemy zaproponować Państwu wykonanie usługi mielenia odpadów profili okiennych PVC w odcinkach o długości nawet do 6m.

Każdy odpad w procesie mielenia podlega w pełni zautomatyzowanej separacji pyłu, metali żelaznych i nieżelaznych, piasku, drewna, folii i gumy, w wyniku której zostaje pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń. Mielenie odbywa się na sitach o wielkości 8, 10 lub 12mm.

W efekcie otrzymujecie Państwo czysty przemiał, który możecie wykorzystać w procesie dalszej produkcji lub przekazać go nam w celu dalszej obróbki: separacji optycznej lub regranulacji,w zależności od potrzeb.