Back to Top

SEPERACJA OPTI-SCAN

Usługa separacji optycznej przemiałów pozwala na całkowite oddzielenie z przemiałów kolorowych frakcji białej, celem powtórnego jej wykorzystania w produkcji białych profili PVC.

Eliminowana jest w ten sposób konieczność ręcznego oczyszczania odpadów poprzez wycinanie uszczelek czy usuwanie z nich okleiny. Odpady mogą być mielone bez ponoszenia dodatkowych kosztów ich przygotowania, a separatory oddzielą z uzyskanego przemiału przemiał biały.

Skanowanie optyczne wyklucza również ryzyko wystąpienia w przemiale dodatkowych zanieczyszczeń typu drewno, piasek czy metal, gdyż zanieczyszczenia te wraz z przemiałami kolorowymi, okleiną i gumą są automatycznie eliminowane w procesie separacji przemiału białego.

W efekcie otrzymujecie Państwo czysty, biały przemiał, pozbawiony jakichkolwiek zabrudzeń, który możecie wykorzystać w procesie dalszej produkcji.